BOTDENSITOMETRIE (DEXA)
Best eerste keer op 50 jaar bij vrouwen en daarna evt alle 2-3 jaar te controleren.
Terugbetaling door RIZIV soms mogelijk, zie criteria voor terugbetaling DEXA Densitometrie.

© Radiologiedrhermie 2019
Webdesign by Spazio Graphics Brugge